معنی و ترجمه کلمه میخى شکل به انگلیسی میخى شکل یعنی چه

میخى شکل

spicate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها