معنی و ترجمه کلمه میله عرضى انت هاى زنجیر یا بند براى پیچاندن و کنترل آن به انگلیسی میله عرضى انت هاى زنجیر یا بند براى پیچاندن و کنترل آن یعنی چه

میله عرضى انت هاى زنجیر یا بند براى پیچاندن و کنترل آن

toggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها