طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه میلیونرى که ثروتش به چند میلیون برسد به انگلیسی میلیونرى که ثروتش به چند میلیون برسد یعنی چه

میلیونرى که ثروتش به چند میلیون برسد

multimillionaire

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها