معنی و ترجمه کلمه میل به تملک چیزى کردن به انگلیسی میل به تملک چیزى کردن یعنی چه

میل به تملک چیزى کردن

covet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها