معنی و ترجمه کلمه مین گذارى به انگلیسی مین گذارى یعنی چه

مین گذارى

mining

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها