طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناآشنایى به انگلیسی ناآشنایى یعنی چه

ناآشنایى

unfamiliar
unfamiliarity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها