طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناجور بودن به انگلیسی ناجور بودن یعنی چه

ناجور بودن

discord
jar
mismatch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها