معنی و ترجمه کلمه ناحیه اى که مخصوص برگذارى بازار مکاره یا سیرک و نمایشگاه ها مى باشد به انگلیسی ناحیه اى که مخصوص برگذارى بازار مکاره یا سیرک و نمایشگاه ها مى باشد یعنی چه

ناحیه اى که مخصوص برگذارى بازار مکاره یا سیرک و نمایشگاه ها مى باشد

fairground

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها