طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناحیه اى که مخصوص برگذارى بازار مکاره یا سیرک و نمایشگاه ها مى باشد به انگلیسی ناحیه اى که مخصوص برگذارى بازار مکاره یا سیرک و نمایشگاه ها مى باشد یعنی چه

ناحیه اى که مخصوص برگذارى بازار مکاره یا سیرک و نمایشگاه ها مى باشد

fairground

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها