طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناخوشى واگیر به انگلیسی ناخوشى واگیر یعنی چه

ناخوشى واگیر

contagion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها