معنی و ترجمه کلمه ناخوشى واگیر به انگلیسی ناخوشى واگیر یعنی چه

ناخوشى واگیر

contagion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها