طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناراستین به انگلیسی ناراستین یعنی چه

ناراستین

untrue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها