معنی و ترجمه کلمه ناسزا به انگلیسی ناسزا یعنی چه

ناسزا

blasphemy
malison
profanity
swear
swearword

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها