معنی و ترجمه کلمه ناقص شده به انگلیسی ناقص شده یعنی چه

ناقص شده

deformed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها