طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نامزد کردن به انگلیسی نامزد کردن یعنی چه

نامزد کردن

betroth
designate
engage
espouse
nominate
troth
trothplight

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها