معنی و ترجمه کلمه نامستعمل به انگلیسی نامستعمل یعنی چه

نامستعمل

unused

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها