معنی و ترجمه کلمه نامناسب به انگلیسی نامناسب یعنی چه

نامناسب

foreign
ill sorted
improper
inapplicable
inappropriate
inapt
incommensurate
incompatible
inopportune
inutile
maladapted
malapropos
timeless
unapt
unfit
unhandsome
unmeet
unrighteous
unsuitable
untoward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها