طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناموزونى به انگلیسی ناموزونى یعنی چه

ناموزونى

inharmony

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها