طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نامگذارى به انگلیسی نامگذارى یعنی چه

نامگذارى

appellation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها