طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ناگهان داخل شدن به انگلیسی ناگهان داخل شدن یعنی چه

ناگهان داخل شدن

plunge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها