معنی و ترجمه کلمه نخ تابیده به انگلیسی نخ تابیده یعنی چه

نخ تابیده

lisle
spun yarn
whipcord
yarn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها