طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ندارى به انگلیسی ندارى یعنی چه

ندارى

indigence
want

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها