معنی و ترجمه کلمه ندارى به انگلیسی ندارى یعنی چه

ندارى

indigence
want

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها