معنی و ترجمه کلمه نرد بازى کردن به انگلیسی نرد بازى کردن یعنی چه

نرد بازى کردن

dice

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها