طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نرم و آبکى به انگلیسی نرم و آبکى یعنی چه

نرم و آبکى

fluid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها