معنی و ترجمه کلمه نزدیک کرانه به انگلیسی نزدیک کرانه یعنی چه

نزدیک کرانه

inshore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها