معنی و ترجمه کلمه نسبتا قوى به انگلیسی نسبتا قوى یعنی چه

نسبتا قوى

strongish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها