طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نسبیت گرایى به انگلیسی نسبیت گرایى یعنی چه

نسبیت گرایى

relativism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها