طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نسخه ملموس به انگلیسی نسخه ملموس یعنی چه

نسخه ملموس

hard copy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها