معنی و ترجمه کلمه نسخه ملموس به انگلیسی نسخه ملموس یعنی چه

نسخه ملموس

hard copy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها