طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نصب تیر به انگلیسی نصب تیر یعنی چه

نصب تیر

corbeling
corbelling
joist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها