طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نصب به انگلیسی نصب یعنی چه

نصب

erection
installation
pitch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها