معنی و ترجمه کلمه نعلبکى به انگلیسی نعلبکى یعنی چه

نعلبکى

heeltap
saucer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها