طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نعل یا حلقه آهنى که در بازى پرت مى نمایند تا روى میخى بیفتد به انگلیسی نعل یا حلقه آهنى که در بازى پرت مى نمایند تا روى میخى بیفتد یعنی چه

نعل یا حلقه آهنى که در بازى پرت مى نمایند تا روى میخى بیفتد

quoit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها