معنی و ترجمه کلمه نفاق افکن به انگلیسی نفاق افکن یعنی چه

نفاق افکن

disruptive
factious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها