معنی و ترجمه کلمه نفتل به انگلیسی نفتل یعنی چه

نفتل

naphthol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها