معنی و ترجمه کلمه نقطه جوش 337 درجه سانتى گراد به انگلیسی نقطه جوش 337 درجه سانتى گراد یعنی چه

نقطه جوش 337 درجه سانتى گراد

Astatine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها