طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نقطه نظر به انگلیسی نقطه نظر یعنی چه

نقطه نظر

point of view
standpoint
viewpoint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها