معنی و ترجمه کلمه نقل و انتقال دادن فرهنگ یک جامعه به جامعه ى دیگر به انگلیسی نقل و انتقال دادن فرهنگ یک جامعه به جامعه ى دیگر یعنی چه

نقل و انتقال دادن فرهنگ یک جامعه به جامعه ى دیگر

acculturate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها