معنی و ترجمه کلمه نمائات به انگلیسی نمائات یعنی چه

نمائات

accession
emblementsآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها