معنی و ترجمه کلمه نمائات به انگلیسی نمائات یعنی چه

نمائات

accession
emblements


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها