طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نمک معدنى یا نمک آلى جوهر شوره به انگلیسی نمک معدنى یا نمک آلى جوهر شوره یعنی چه

نمک معدنى یا نمک آلى جوهر شوره

nitrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها