طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نم سنج به انگلیسی نم سنج یعنی چه

نم سنج

humidistat
hygrometer
psychrometer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها