معنی و ترجمه کلمه نهنگ کوچک دریایى به انگلیسی نهنگ کوچک دریایى یعنی چه

نهنگ کوچک دریایى

manatee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها