معنی و ترجمه کلمه نهى کرد به انگلیسی نهى کرد یعنی چه

نهى کرد

forbade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها