معنی و ترجمه کلمه نودمین درجه یا مرتبه به انگلیسی نودمین درجه یا مرتبه یعنی چه

نودمین درجه یا مرتبه

ninetieth

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها