معنی و ترجمه کلمه نوزادانى که جانورى در یک وهله مى زاید به انگلیسی نوزادانى که جانورى در یک وهله مى زاید یعنی چه

نوزادانى که جانورى در یک وهله مى زاید

litter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها