طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نوزادانى که جانورى در یک وهله مى زاید به انگلیسی نوزادانى که جانورى در یک وهله مى زاید یعنی چه

نوزادانى که جانورى در یک وهله مى زاید

litter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها