طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نوسانساز یکباره اى به انگلیسی نوسانساز یکباره اى یعنی چه

نوسانساز یکباره اى

one shot multivibrator

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها