معنی و ترجمه کلمه نوشابه اى مرکب از چند نوشابه دیگر به انگلیسی نوشابه اى مرکب از چند نوشابه دیگر یعنی چه

نوشابه اى مرکب از چند نوشابه دیگر

cocktail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها