طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نوچه به انگلیسی نوچه یعنی چه

نوچه

fledgling
greenhorn
neophyte
novice
protege
pupa
tiro
tyro

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها