معنی و ترجمه کلمه نوکر مآبى به انگلیسی نوکر مآبى یعنی چه

نوکر مآبى

servility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها