طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نو آموز استخدام کردن به انگلیسی نو آموز استخدام کردن یعنی چه

نو آموز استخدام کردن

recruit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها