معنی و ترجمه کلمه نژادهاى مختلف را با هم پیوند کردن به انگلیسی نژادهاى مختلف را با هم پیوند کردن یعنی چه

نژادهاى مختلف را با هم پیوند کردن

interbreed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها