معنی و ترجمه کلمه نژاد به انگلیسی نژاد یعنی چه

نژاد

blood
descent
issue
pedigree
phylon
phylum
race
stirps
strain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها