طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نگاه داشتن اتومبیل در دو ردیف در کنار خیابان به انگلیسی نگاه داشتن اتومبیل در دو ردیف در کنار خیابان یعنی چه

نگاه داشتن اتومبیل در دو ردیف در کنار خیابان

double park

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها